Trải qua nhiều năm thử nghiệm nghiên cứu, cuối cùng tiến sĩ Huh Seong Yeol đã tìm ra kỹ thuật ion hóa của nước ion hoạt tính độc nhất vô nhị, ông cho nước bình thường ở dưới áp suất bình thường, nhưng sau khi chảy qua từ trường gia tốc ion 7300 ~ 7400 Gauss, phân tử nước ban đầu (H2O) phân giải thành một lượng nhỏ OH- (Ion Hydroxide), H3O+ (Ion Hydronium) và một lượng lớn 2H+ (Dipole) và O- 

Hidroni H3O+: làm trơn, tẩy trắng, công hiệu hoàn nguyên
Hidroxit OH-: rửa sạch, tẩy, khử mùi
Lưỡng cực 2H+ + O-: sức gắn kết, thẩm thấu cao

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm của tổ chức có uy tín đã chứng minh những công năng kể trên: nước ion năng lượng cao Arirang là nước của các phân tử hoạt tính siêu nhỏ nên có hiệu quả mạnh trong: diệt khuẩn, gắn kết, thẩm thấu, hoàn nguyên, phân giải